Акредитація та ліцензування

     Робота експертної комісії зі спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» у Закарпатському машинобудівному технікумі у складі: Петрик М.Р. – завідувач кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор фізико-математичних наук, професор, голова комісії та Янко Л.О.  – голова циклової комісії комп’ютерних і математичних дисциплін Черкаського політехнічного технікуму, викладач вищої категорії, в період з 29.05.2018 р. по 31.05.2018 р.

 

 

 

 

  


        

   Робота експертної комісії зі спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» у Закарпатському машинобудівному технікумі у складі: Бур’ян С.О. – доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук, голова комісії та Марченко І.І. – завідувач електротехнічного відділення Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», викладач вищої категорії , в період з 31.05.2018 р. по 02.06.2018 р.