Конкурс на заміщення посади директора ЗМТ

 

       Міністерство освіти і науки оголошує конкурс на заміщення  вакантної посади директора  Закарпатського машинобудівного технікуму,

       У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менш як десять років.

Строк подання заяв – до 06 січня 2018 року.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву на участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією;
  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту;
  • наукові ступені та вчені звання (за наявності);
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656), довідку про наявність або відсутність судимості;
  • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
  • Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135

Телефон для довідок:

044-481-47-92; 044-481-32-35.