Циклові комісії

Циклові комісії:

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (ЦК №2).

1.

Історія України

11.

Культурологія

2.

Англійська мова

12.

Економічна теорія

3.

Безпека життєдіяльності

13.

Основи філософських знань

4.

Фізкультура і здоров’я

14.

Соціологія

5.

Фізкультура і здоров’я (спецмедгрупа)

15.

Психологія і етика ділових відносин

6.

Українська мова (за проф. спрямуванням)

16.

Основи управління виробн. та менеджмент

7.

Фізичне виховання

17.

Бухгалтерський облік

8.

Фізичне виховання (спецмедгрупа)

18.

Економіка підприємств

9.

Англійська мова (за проф. спрямуванням)

19.

 

10.

Економіка підприємств

 

 

 1. Марущак Аліна Василівна – голова циклової комісії;
 2. Шеверя Ярослав Іванович – член комісії;
 3. Канюка Галина Іванівна  – член комісії;
 4. Крегул Світлана Іванівна – член комісії;
 5. Носа Василь Васильович – член комісії;
 6. Носа Марія Іванівна– член комісії;
 7. Шеверя Віктор Іванович – член комісії;
 8. Людкевич Ярослав Ярославович – член комісії;
 9. Мотринець Людмила Спепанівна – член комісії

 
 


 

Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності 121 (ЦК № 4)

1.

Основи інформатики

12.

Інструментальні засоби візуального програмування

2.

Обєктно-орієнтовне програмування

13.

Операційні системи

3.

Основи програмування та алгоритмічні мови

14.

Комп’ютерна схемотехніка

4.

Архітектура комп’ютерів

15.

Моделювання економічних та виробничих процесів

5.

Проектування автоматизованих інформаційних систем

16.

Основи охорони праці

6.

Алгоритми та структури даних

17.

Навчальна практика

7.

Бази даних

18.

Переддипломна практика

8.

Офісне програмне забезпечення

19.

Чисельні методи

9.

Основи дискретної математики

20.

Основи  комп`ютерних технологій

10.

Технологія розробки програмного забезпечення

21.

 

11.

Системи управління базами даних

 

 

 1. Леспух Олександр Михайлович – голова циклової комісії,
 2. Гришков Вадим Миколайович – член комісії;
 3. Магула Мирина Віталівна – член комісії;
 4. Лись Оксана Володимирівна – член комісії;
 5. Бедзір Іванна Миколаївна - член комісії

 

 
 

Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності 141 (ЦК № 5)

1.

Теоретичні основи електротехніки

13.

Автоматика

2.

Електричні машини

14.

Електроустаткування станцій і підстанцій

3.

Електричні апарати

15.

Охорона праці, охорона праці в галузі

4.

Електричні вимірювання

16.

Переддипломна практика

5.

Навчальна практика

17.

Електробезпека

6.

Основи  електроприводу

18.

Електропостачання підприємств і цивільних споруд

7.

Економіка та організація електротехнічної служби підприємств

19.

Електроустаткування  підприємств і цивільних споруд

8.

Системи керування електроприводами

20.

Монтаж, ремонт і експлуатація  електроустаткування

9.

Налагодження електроустаткування

21.

Електротехніка в будівництві

10.

Основи промислової електроніки та мікропроцесорної техніки

22.

Електроосвітлення промислових підприємств

11.

Конструкційні та електротехнічні матеріали

23.

Основи стандартизації, метрології та якість продукції

12.

Технологічна практика

24.

Дипломне проектування

 1. Ціпіньо Юрій Миколайович - голова циклової комісії;
 2. Венчур Тарас Андрійович - член комісії ;
 3. Магей Віталія Іванівна - член комісії;
 4. Папушак Михайло Якович  - член комісії.
 5. Цубера Михайло Васильович - член комісії

 
 

 Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності 192 (ЦК № 3 )

1.

Теоретична механіка

11.

Економіка будівництва

2.

Опір матеріалів

12.

Основи охорони праці,охорона праці в галузі

3.

Будівельна механіка

13.

Основи систем автомат. проектування

4.

Будівельне матеріалознавство

14.

Метрологія і стандартизації

  5.

Будівельні конструкції

15.

Інженерне креслення

6.

Інженерна геодезія

16.

Санітарно-технічне обладнання будівель

7.

Технологічна практика

17.

Геодезична практика

8.

Осн. розрах. буд. конструкцій

18.

Навчальна практика

9.

Будівельна техніка

19.

Переддипломна практика

10

Техн. і організ будівел. виробництва

20

Дипломне проектування

 

 

21

 Вступ  до  спеціальністі

 1. Ігнатишин Руслан Михайлович – голова циклової комісії;
 2. Горобець Вячеслав Вікторович – член комісії;
 3. Рарич Іван Миколайович – член комісії;
 4. Сойма Аліна Михайлівна – член комісії
 5. Ухаль Юрій Юрійович - член комісії