Циклові комісії

Циклові комісії:

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (ЦК №2).

1.

Історія України

11.

Культурологія

2.

Англійська мова

12.

Економічна теорія

3.

Німецька мова

13.

Основи філософських знань

4.

Фізкультура і здоров’я

14.

Соціологія

5.

Фізкультура і здоров’я (спецмедгрупа)

15.

Психологія і етика ділових відносин

6.

Українська мова (за проф. спрямуванням)

16.

Основи управління виробн. та менеджмент

7.

Фізичне виховання

17.

Бухгалтерський облік

8.

Фізичне виховання (спецмедгрупа)

18.

Економіка підприємств

9.

Англійська мова (за проф. спрямуванням)

19.

Безпека життєдіяльності

10.

Німецька мова (за проф. спрямуванням)

 

 

 1. Носа Михайло Іванович – голова циклової комісії;
 2. Шеверя Ярослав Іванович – член комісії;
 3. Здробилко Ольга Іванівна – член комісії;
 4. Крегул Світлана Іванівна – член комісії;
 5. Носа Василь Васильович – член комісії;
 6. Марущак Аліна Василівна – член комісії;
 7. Шеверя Віктор Іванович – член комісії;
 8. Декет Лариса Юріївна – член комісії;

 
 

Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності 5.05050302 (ЦК № 3)

1.

Основи обробки матеріалів та інструмент

11.

Проектування дільниць механообробних цехів

2.

Металорізальні верстати та автоматичні лінії

12.

Основи технології складання виробів машин.

3.

Технологія машинобудування

13.

Технологічні основи гнучких вироб. систем

4.

Технологічні основи  програмування  для  верстатів з ЧПК

14.

Основи проектування контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв

 5.

Економіка, організація і планування виробництва

15.

Загальна електротехніка з основами електроніки

6.

Приводи технологічного обладнання

16.

 Технологія конструкційних матеріалів

7.

Технологічне оснащення

17.

Нарисна геометрія та інж. графіка

 

8.

Технічна механіка

18.

Навчальна практика

9.

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

 

19.

Дипломне проектування

10.

 Охорона праці

 

 

 1. Бушма Ольга Юріївна – голова циклової комісії;
 2. Папушак Михайло Якович – член комісії;
 3. Людкевич Я.Я. – член комісії;
 4. Смовж Степен Михайлович – член комісії;
 5. Цубера Михайло Васильович – член комісії;

 
 

Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності 5.05010301 (ЦК № 4)

1.

Основи інформатики

12.

Інструментальні засоби візуального програмування

2.

Обєктно-орієнтовне програмування

13.

Операційні системи

3.

Основи програмування та алгоритмічні мови

14.

Комп’ютерна схемотехніка

4.

Архітектура комп’ютерів

15.

Моделювання економічних та виробничих процесів

5.

Проектування автоматизованих інформаційних систем

16.

Основи охорони праці

6.

Алгоритми та структури даних

17.

Навчальна практика

7.

Бази даних

18.

Переддипломна практика

8.

Офісне програмне забезпечення

19.

Чисельні методи

9.

Основи дискретної математики

20.

Основи  комп`ютерних технологій

10.

Технологія розробки програмного забезпечення

21.

 

11.

Системи управління базами даних

 

 

 1. Чайка Олександр Федорович – голова циклової комісії,
 2. Гришков Вадим Миколайович – член комісії;
 3. Леспух Олександр Михайлович – член комісії;
 4. Лись Оксана Володимирівна – член комісії;

 

 
 

Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності 5.05070104 (ЦК № 5)

1.

Теоретичні основи електротехніки

13.

Автоматика

2.

Електричні машини

14.

Електроустаткування станцій і підстанцій

3.

Електричні апарати

15.

Охорона праці, охорона праці в галузі

4.

Електричні вимірювання

16.

Переддипломна практика

5.

Навчальна практика

17.

Електробезпека

6.

Основи  електроприводу

18.

Електропостачання підприємств і цивільних споруд

7.

Економіка та організація електротехнічної служби підприємств

19.

Електроустаткування  підприємств і цивільних споруд

8.

Системи керування електроприводами

20.

Монтаж, ремонт і експлуатація  електроустаткування

9.

Налагодження електроустаткування

21.

Електротехніка в будівництві

10.

Основи промислової електроніки та мікропроцесорної техніки

22.

Електроосвітлення промислових підприємств

11.

Конструкційні та електротехнічні матеріали

23.

Основи стандартизації, метрології та якість продукції

12.

Технологічна практика

24.

Дипломне проектування

 1. Ціпіньо Юрій Миколайович - голова циклової комісії;
 2. Венчур Тарас Андрійович - член комісії ;
 3. Магей Віталія Іванівна - член комісії;
 4. Степанюк Петро Олександрович  - член комісії.

 
 

 Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності 5.06010101 (ЦК № 6 )

1.

Теоретична механіка

11.

Економіка будівництва

2.

Опір матеріалів

12.

Основи охорони праці,охорона праці в галузі

3.

Будівельна механіка

13.

Основи систем автомат. проектування

4.

Будівельне матеріалознавство

14.

Метрологія і стандартизації

  5.

Будівельні конструкції

15.

Інженерне креслення

6.

Інженерна геодезія

16.

Санітарно-технічне обладнання будівель

7.

Технологічна практика

17.

Геодезична практика

8.

Осн. розрах. буд. конструкцій

18.

Навчальна практика

9.

Будівельна техніка

19.

Переддипломна практика

10

Техн. і організ будівел. виробництва

20

Дипломне проектування

 

 

21

 Вступ  до  спеціальністі

 1. Ігнатишин Руслан Михайлович – голова циклової комісії;
 2. Горобець Вячеслав Вікторович – член комісії;
 3. Піцур Микола Миколайович – член комісії;
 4. Ухаль Юрій Юрійович – член комісії